Meille tärkeitä oivalluksia, ajatuksia, toimia ja suuntaviivoja

Kirjoitettu Helsingissä ja Pariisissa 12.5. – 15.6.2020
Kerstin Schroth ja Isabel González

Aloitimme yhdessä työskentelyn syksyllä 2019, toisiimme tutustuen ja festivaalin historiaan sukeltaen. Pohdimme yhdessä, mitä festivaali on ollut ja mitä se voisi olla. Keskustelimme haaveistamme ja näkemyksistämme, ja ryhdyimme yhdessä hahmottelemaan miltä tulevaisuuden Liikkeellä marraskuussa näyttää.

Arvioimme myös mikä on meille tärkeää taiteilijoiden kanssa työskentelyssä, festivaalin järjestämisessä ja yhdessä työskentelyssä. Tämän haluaisimme nyt jakaa kanssanne:

Ajatuksia, periaatteita ja suuntaviivoja festivaalille ja meille.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalia pidetään asemansa vakiinnuttaneena festivaalina, jolla on pitkä ja merkittävä historia Helsingissä ja Suomessa. Festivaali on saavuttanut tunnettuutta myös Euroopan tasolla, sekä taiteilijoiden että nykytanssin ja esitystaiteen yhteisöjen keskuudessa.

Festivaali näyttäytyy suurena, mutta on syytä mainita, että se operoi hyvin rajallisilla julkisilla avustuksilla. Meillä ei ole omaa esitystilaa tai teatteria vaan toimimme yhteistyössä paikallisten näyttämöiden ja instituutioiden kanssa. Olemme erittäin sitoutunut mutta pieni tiimi ja pidämme itsenäisyyttämme suuressa arvossa.

Kansainvälisten teosten kutsuminen ja esittäminen on mahdollista vain kumppaneidemme ja kulttuuri-instituutioiden tuella sekä matkustusavustuksilla, jotka tukevat taiteilijoita ja teosten kiertämistä Euroopassa ja maailmalla. *

Vaikka toiminnan laajeneminen ja kasvu eivät ole arvo itsessään, pyrimme kehittymään, laajentamaan sekä monipuolistamaan festivaalin toimintoja, tuotantoja ja yhteistyötä niin paikallisten kuin kansainvälisten taiteilijoiden ja festivaalin yleisön kanssa. Festivaalilla on sitoutunut yleisö, jonka kanssa haluamme toimia dialogissa. Pyrimme myös tavoittamaan uusia yleisöjä. Käymme jatkuvasti keskustelua festivaalin suhteesta nykytanssiin, esitystaiteeseen, kaupunkiin ja sen paikalliseen taiteilijayhteisöön sekä yleisöön.

Uskomme taiteen muutosvoimaan, niin poliittisella kuin yhteiskunnallisella tasolla. Uskomme suoriin kohtaamisiin taiteilijoiden, heidän teostensa ja yleisön välillä.

Haluaisimme tehdä festivaalista kaikille saavutettavan ja teemme parhaamme tarjotaksemme tukea sitä tarvitseville. Tässä asiassa teemme yhteistyötä esitystilojen ja yhteistyötahojemme kanssa. Meille tärkeä periaate on taloudellinen saavutettavuus. Pyrimme pitämään lippujen hinnat alhaisina ja tarjoamme festivaalipassin, jolla on mahdollista nähdä useampi teos pienellä budjetilla.

Teemme työtä sen eteen, että tunnistamme ennakkoluulojamme ja tiedostamme etuoikeuksiamme. Tunnistamme moniperusteiden syrjinnän rakenteita ja pyrimme antamaan tilaa sekä äänemme tukeaksemme vähemmistöjä kuten BIPOC ja LGBTQI.

Mutta ennen kaikkea, lupaamme käyttää tarkkaa harkintaa kutsuessamme taiteilijoita ja esittäessämme teoksia festivaalilla. Millaista kulttuurista ja rodullista representaatiota esitykset edustavat sekä millaista arvomaailmaa ne välittävät.

****** 

Aika on tärkeä resurssi maailmassamme. Käytämme aikaa antaaksemme sitä kohtaamisille ja keskusteluille, sekä tiedostamattomalle että odottamattomalle. Tiedostamme, että jotkut asiat, kehityskohdat ja haasteet tarvitsevat aikaa.

Festivaali esittelee taiteilijoiden kriittistä ajattelua, visioita, kokemuksia ja unelmia, avaten pieniä ikkunoita maailmaan, jossa elämme. Meitä motivoi, innostaa ja energisoi ihmisten yhteen tuominen kokemaan, vaikuttumaan ja liikuttumaan esittävän taiteen äärelle.

Liikkeellä marraskuussa tapahtuu yleensä tiettyyn aikaan vuodesta. Lyhyen ja intensiivisen marraskuisen tapahtumaviikon lisäksi pyrimme nyt löytämään tapoja levittäytyä aikarajojemme yli. Tämä tulee muuttamaan festivaalin roolia Helsingissä ja Suomessa, mahdollistaen uusia yhteistyötapoja sekä jatkuvuutta taiteilijoiden tukemiseen ja seuraamiseen. Festivaali on jo nyt tapahtumapaikkojensa myötä levittäytynyt laajalti pääkaupunkiseudulle, mutta tavoitteena on löytää uusia kumppaneita muualtakin Suomesta.

Haluamme osallistua paikallisen taidekentän kehittämiseen jatkuvasti, ympäri vuoden. Ennen kaikkea järjestämällä festivaali ja esittelemällä erilaisia taiteellisia aloitteita, teoksia, projekteja sekä ajankohtaista taiteellista ajattelua. Tavoitteemme on löytää uusia tapoja tukea ja kehittää paikallista taidekenttää. Haluamme toimia dialogissa ja pyrimme muodostamaan kestäviä yhteyksiä. Tukemme voi esiintyä monessa muodossa, ja näitä muotoja me kehitämme yhdessä taiteilijan kanssa. Parhaillaan kehitämme tapoja tehdä yhteistyötä, neuvoa ja ajatella yhdessä joidenkin paikallisten taiteilijoiden kanssa. Heidän kanssaan pohdimme yhdessä taiteellisia sisältöjä ja pyrimme neuvomaan tuotannollisissa ja käytännön kysymyksissä kuten rahoitusten hakemisessa ja kiertueiden mahdollistamisessa, käyttämällä omia verkostojamme ja asiantuntemustamme, tukeaksemme ja edistääksemme taiteilijoiden työn ja taiteellisen praktiikan kehittymistä.

Haluamme toimia dialogissa ja luoda kestäviä yhteistyösuhteita.

Vuosittaisen festivaalin ohjelmistovalinnat ovat jatkuva prosessi. Itsenäisenä toimijana meillä on mahdollisuus joustavuuteen. Vaikka pidämme arvossa pitkäaikaisia jatkuvia keskusteluita ja yhteistyötä, haluamme jättää mahdollisuuden tarttua viime hetken ehdotuksiin.

Ohjelmistoprosessi sisältää taiteilijoiden työskentelyn seuraamista ja esityksiin osallistumista sekä lukuisia keskusteluita eri taitelijoiden kanssa. Pohdimme yhdessä heidän toiveitaan festivaalilta ja mahdolliselta yhteistyöltä. Toimimme tiiviisti kumppaneidemme kanssa ja pyrimme löytämään uusia mahdollisia partnereita, voidaksemme löytää parhaan mahdollisen esityspaikan ja kontekstin jokaiselle teokselle.

Etsimme kestävämpiä toimintatapoja esittää ja tuottaa nykytanssia, hyödyntäen jo olemassa olevia yhteyksiä ja resursseja. Tiedostamme tämän olevan pitkä prosessi, jota emme voi toteuttaa yksin, jonka eteen teemme töitä niin käytännöllisellä kuin poliittisella tasolla. Tämä on taloudellinen haaste, johon tarvitsemme rahoittajien ja kumppaneiden tukea.

Meille on tärkeää tavata taiteilijat ja nähdä esitykset paikan päällä, kun valitsemme kansainvälistä ohjelmistoa festivaalille. Tämä edellyttää matkustamista, mikä ei aina ole mahdollista junalla, pyörällä tai kävellen. Yksi strategioistamme on aina ensin katsoa lähelle ennen kuin lähdemme kauas. Työskentelemme niin Helsingistä kuin Pariisista käsin, joka antaa tälle periaatteelle hyvät lähtökohdat.

Maata pitkin matkustaminen ei ole kaikille aina mahdollista, mutta keskustelemme vaihtoehdoista kutsuttujen taiteilijoiden ja tuottajien kanssa. Haluaisimme tarjota taiteilijoille mahdollisuuden viettää aikaa Suomessa koko festivaalin ajan (tai pidempään). Tämä on tavoitteemme, ja pyrimme löytämään siihen tukea ja resursseja.

Pyrimme käyttämään paikallisia palveluita (käytännön järjestelyt, ruoka, majoitus, kuljetus jne.) ja tekemään yhteistyötä etenkin taiteilijalähtöisten tahojen kanssa.

Etsimme jatkuvasti vaihtoehtoja suurille yrityksille. Kannustamme myös taiteilijoita ja kumppaneitamme toimimaan samoin ja kyseenalaistamaan näiden yritysten tapoja toimia ja tienata.

Ajattelumme ja periaatteemme, jotka ohjaavat työskentelyämme festivaalin parissa, kehittyvät jatkuvasti. Pidämme itsemme ajan tasalla ja jatkamme tutkimista, ajattelua ja oppimista. Olemme avoimia ehdotuksille, kysymyksille ja aloitteille.