Esipuhe (ja jälkisanat)

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin toiminta rakentuu läheisille kumppanuuksille taiteilijoiden, tuotantotalojen, kansainvälisten ja paikallisten partnereiden sekä tukijoiden välillä. Yhteinen pyrkimyksemme on luoda optimaaliset olosuhteet taiteilijoiden ja yleisön kohtaamiselle festivaalin luomassa ajassa ja paikassa. Olen iloinen siitä luottamuksesta ja arvostuksesta, jota festivaali ja sen yleisö nauttivat. Se mahdollistaa nopealiikkeisen ja tulevaan katsovan toimintakulttuurin, jossa uusi voidaan kohdata uteliaalla ja ystävällisellä asenteella.

Uskon, että vuoden 2019 Liikkeellä marraskuussa -festivaalin teokset ja taiteilijat tarjoavat yleisömme nähtäväksi vahvan otoksen aikamme kansainvälistä tanssitaidetta. Se näyttäytyy keskeisen tärkeänä osana nykynäyttämötaidetta ja sen pyrkimystä luoda uutta ajattelua ja estetiikkaa. Osa ohjelman teoksista on ehtinyt kiertää eri puolilla maailmaa parin viime vuoden aikana saavuttaen merkittävää huomiota ja tunnustusta. Mukana on myös aivan uusia teoksia ja teoskonsepteja, joiden tapaa olla ja kohdata yleisönsä odotan suurella innolla ja kiinnostuksella.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla on maamme oloissa pitkä ja merkittävä historia keskeisen tärkeänä kansainvälisen nykytanssitaiteen kohtaamispaikkana. Olen saanut etuoikeuden seurata sitä sekä katsojan että tapahtuman järjestäjän näkökulmista jo usean vuosikymmenen aikana. Minulle se on aina näyttäytynyt moniäänisenä ja yhteisöllisenä taidetapahtumana, joka haluaa toivottaa kaikki tervetulleiksi, ja joka luo ilmapiirin, jossa on mahdollista tuoda vapaasti esiin ajatuksensa ja kokemuksensa yhdessä koetusta.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tehtävänä on ollut esitellä aikamme tanssia ja nykynäyttämötaidetta, painottaen niin näyttämön esteettisten konventioiden kriittistä tarkastelua ja niitä uudistavia näkökulmia kuin uusien tekemisen tapojen ja muotojen hakemista. Kyse ei siis ensisijaisesti ole ollut ns. kynnyskokemusten tarjoamisesta, vaan osallistumisesta kansainväliseen taidekeskusteluun ja kulttuurisesti kunnianhimoisen tapahtuman kehittämisestä pääkaupunkiseudulla. Samalla festivaali on kuitenkin onnistunut jatkuvasti laajentamaan yleisöpohjaansa ja olen vakuuttunut sen kyvystä puhutella monenlaisia katsojia ja tarjota ainutlaatuisen ilmaisuvoimaisia kokemuksia taidemuodosta.

Hieman haikeana totean, että tämänvuotinen festivaali merkitsee minulle viimeistä kertaa sen sisällöistä ja toiminnasta vastaavan tiimin jäsenenä. Festivaalin tulevaisuus siirtyy erittäin osaaviin käsiin, ja olen varma että sen toiminta jatkuu ja kehittyy merkittävänä kansainvälisenä toimijana. Maamme tanssitaide osana esittävien taiteiden kenttää elää monien lähitulevaisuudessa häämöttävien muutosten äärellä. Lähivuosina avautuva Tanssin talo ja toisaalta pyrkimykset kehittää taiteen rahoitusjärjestelmiä luovat sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia kaikille alan toimijoille. Liikkeellä marraskuussa -festivaalin merkitys tuoreena, uudistavana ja kunnianhimoisena tapahtumana tulee tunnistaa entistä paremmin myös rahoittajien taholta.

On kiitosten aika. Haluan tässä yhteydessä tuoda ilolla esiin uuden yhteistyön kulttuurikeskus Caisan kanssa. Se toimii tänä vuonna alustana uusia muotoja saavalle ja syventyvälle yhteistyölle virolaisten toimijoiden kanssa. Taideyliopiston Kuvataideakatemia liittyy mukaan uutena kumppanuutena kehittämään festivaaliin liittyvää monitaiteellista keskustelua ja koulutusta. Kiitos teille.

Haluan kiittää kaikkia festivaalin taustaorganisaation jäseniä ja sen hallituksessa toimineita tuesta ja luottamuksesta. Lämpimät kiitokset kuuluvat myös kaikille festivaalin pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille ja tukijoille. Aivan erityisesti haluan tuoda esiin festivaalin henkilökunnan ammattitaidon, näkemyksellisyyden ja omistautuneisuuden. Suuret kiitokset teille Isabel, Ilkka, Riikka, Jaakko, Soili, Mariangela ja kaikki aikaisempina vuosina mukana olleet työntekijät ja harjoittelijat. Mutta ennen kaikkea, kiitos kaikki taiteilijat ja yleisö!

Ps. Tervetuloa, Kerstin, odotan jo ensi vuoden festivaalia.

Helsinki 22.9.2019, Mikael Aaltonen

Open studio

Koreografi ja kuvataiteilija Sonja Jokiniemi toivottaa festivaaliyleisön tervetulleeksi työtilaansa.

Taiteilija työstää Caisassa neljän festivaalipäivän ajan visuaalista ympäristöä, joka on avoinna yleisölle päivittäin klo 12–13.

Jokiniemen työskentely jatkuu kohti uutta teosta, joka saa ensi-iltansa Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla vuonna 2020.

Avoin foorumi

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) kutsuu Liikkeellä marraskuussa -festivaalin katsojia sekä esittävien taiteiden tekijöitä keskustelemaan viikon esityksistä luovassa, rakentavassa ja rennossa ilmapiirissä.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke, joka tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen esittävien taiteiden kentällä. Hankeen ensimmäiset kaksi vuotta koostuvat opintokokonaisuudesta, jonka Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestää yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa.

Prognostics lecture

Taiteilija ja ohjaaja Théo Mercierin teokset tutkivat kriittisesti antropologian, etnografian, geopolitiikan ja turismin risteymiä. Useimmat Mercierin teoksista perustuvat löydettyjen, kasattujen, yhteen liitettyjen tai muovattujen esineiden inhimillistämiselle. Hän työskentelee usein sarjoissa, muodostaen teosten yhteisöjä, jotka ryhmittyvät karkeasti nuoriin tai vanhoihin, mies- tai naispuolisiin.

Théo Mercier tuottaa ja kerää hybriditeettiä – polymorfista, polyvokaalista, moniselitteistä ja epäselvistä lähteistä tulevaa. Näin syntyy hyvin tiettyä eksotismia: transkulttuurista, transgeografista ja transtemporaalista. Liikkuessaan todellisen ja kuvitellun antropologian välillä taiteilijan lähestymistapa on kuin tutkimusmatkailijan, joka tuo tullessaan esineitä todellisista tai kuvitelluista maailmoista – kuin todisteena matkoista, jotka ovat voineet tapahtua tai olla tapahtumatta.

Steven Michel on opiskellut mimiikkaa, sirkusta, tanssia ja perkussioita. Hän aloitti opinnot brysseliläisessä P.A.R.T.S.-tanssikoulussa vuonna 2006. Michel on työskennellyt tulkitsijana koreografien, ohjaajien ja elokuvantekijöiden kuten David Zambranon, Anouk Van Dijkin ja Falk Richterin, Lukas Dhontin, Daniel Linehanin ja Maud Le Pladecin kanssa, kuten myös kuvataiteilijoiden Théo Mercier ja Sarah&Charles kanssa. Michel on tehnyt yhteistyötä belgialaiskoreografi Jan Martensin kanssa vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2016 hän teki sooloteoksen They Might Be Giants.

Steven Michelin tavoite on kokeilla erilaisia rooleja ja lähestymistapoja, tutkia erilaisia tavoitteita ja hämärtää erilaisten ilmaisun tapojen kuten tiede – fiktio; harmonia – kaaos; silmä – korva, analoginen – digitaalinen rajoja.

Steven Michel ja Théo Mercier palkittiin Hopeisella leijonalla vuoden 2019 Venetsian biennaalissa teoksestaan Affordable Solution for Better Living.

Affordable Solution for Better Living nähdään Kiasma-teatterissa osana Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmaa lauantaina 2.11.2019 klo 18 ja sunnuntaina 3.11.2019 klo 15.

Radiosalonki

Radiosalonki on tila niille keskusteluille, jotka jäävät takahuoneisiin, jotka eivät ehdi syntyä esityslämpiöissä tai jotka eivät yllä kiinnostuneiden korviin festivaaliklubeilla. Salongissa puhutaan festivaalin ohjelmasta siihen osallistuvien taiteilijoiden kesken intiimillä, mutta kriittisellä otteella.

Salonkiin mahtuu keskustelijoiden lisäksi pieni yleisö. Jälkikäteen keskustelut julkaistaan Esitysradio-podcastissa.

Radiosalonki on Esitysradion ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yhdessä kehittämä konsepti. Tänä vuonna yhteistyökumppanimme on HIAP – Helsinki International Artist Programme.

Radiosalonki 1
su 3.11.2019 klo 19.30
Vieraina taiteilijat Eleanor Bauer ja Mart Kangro
Esitysradiota edustavat Anna Cadia ja Mira Kautto
Keskustelu käydään englanniksi.
Kuuntele keskustelu Esitysradio-podcastissa

Radiosalonki 2
to 7.11.2019 klo 19.30
Vieraina taiteilijat Dana Michel ja Janina Rajakangas
Esitysradiota edustavat Anna Cadia ja Mira Kautto
Keskustelu käydään englanniksi.
Kuuntele keskustelu Esitysradio-podcastissa

Esitysradio

Esitysradio käy katsomassa esityksen ja keskustelee sen tekijöiden kanssa esityksestä, sen tekoprosessista ja taiteen tilasta yleensä. Kiinnostumme siitä, miksi taiteilijat tekevät esityksiä ja mistä kussakin esityksessä on kysymys. Haluamme tuoda kahvihuoneissa käytäviä keskusteluja yleisön ulottuville, rikastuttaa esityksistä käytävää dialogia ja haastaa tekijät sanoittamaan omaa näkökulmaansa.

Esitysradio on Mira Kauton, Tuomas Laitisen ja Janina Rajakankaan projekti. Vuoden 2019 Radiosalonkeihin toivotamme tervetulleeksi uuden yhteistyökumppanimme Anna Cadian. Esitysradion ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yhteistyö Radiosalonkien muodossa alkoi vuonna 2018.

Esitysradio on kuunneltavissa iTunes– ja Google Podcasts -sovellusten kautta sekä verkkosivulta esitysradio.fi.

Luento ja työpaja

Eleanor Bauer jakaa ajankohtaista taiteellista tutkimustaan ja praktiikkaansa, joka on kehittynyt hänen väitöskirjaprojektinsa “choreo | graphy” aikana Tukholman taideyliopistossa. Hänen työskentelynsä käsittelee ajattelun luonnetta khoreíassa “yhdessä tanssimisessa” ja graphiassa “kirjoittamisessa” sekä näiden kahden välisiä hankauskohtia ja suhteita koreografisessa praktiikassa. Tapahtuma on katsaus koreografian ontologisiin, episteemisiin ja etymologisiin merkityksiin niin historiassa kuin niiden nykyaikaisiin potentiaaleihin.

Luento ja työpaja seuraavat Stoassa 2.11. nähtävää esitystä A lot of moving parts, joka pohjaa Bauerin tutkimukseen. Luennolla Bauer kertoo taiteellisen tutkimuksensa laajemmasta viitekehyksestä, kontekstista ja siihen liittyvistä ajatuksista. Työpajassa osallistujilla on mahdollisuus sukeltaa osaan Bauerin tutkimuspraktiikoista.

Eleanor Bauer

Eleanor Bauer on esiintyjä ja koreografi, joka työskentelee tanssin, kirjoittamisen ja musiikin risteämissä. Hänen työnsä on erilaisten tietämisen tapojen syvällinen synteesi. Erilaiset fyysiset, konseptuaaliset, aistilliset, älylliset, sosiaaliset, muodolliset ja tunneperäiset ymmärrykset liittyvät hänen ruumiilliseen esityksen tekemisen praktiikkaansa. Bauerin soolot, keskustelutapahtumat ja ryhmäteokset ylittävät esityskategorioita nokkelasti, huumorintajuisesti ja varmasti.

Santa Fe’stä, Yhdysvalloista kotoisin oleva Bauer suorittaa parhaillaan koreografian väitöskirjaopintoja Tukholman taideyliopistossa. Hän on tehnyt esityksiä Brysselissä GoodMove-tuotantoyhtiön kautta vuodesta 2007. Hän oli brysseliläisen Kaaitheaterin residenssitaiteilija vuosina 2013-2016. Bauer opettaa, kirjoittaa ja luo erilaisia konteksteja tiedonvaihdolle.

Bauer on tehnyt yhteistyötä muusikko-säveltäjä Chris Beckin kanssa vuodesta 2003. Hän on työskennellyt esiintyjänä mm. koregrafien Xavier Le Roy, Boris Charmatz, Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas, Trisha Brown, David Zambrano, Mette Ingvartsen ja Veli Lehtovaara kanssa. Bauer on tehnyt yhteistyötä koreografina ja esiintyjänä kuvataiteilijoiden Matthew Barney ja Every Ocean Hughes/Emily Roysdon kanssa. Hän on myös esiintynyt tai tehnyt yhteistyötä eri orkestereiden ja yhtyeiden kuten Ictus, The Knife ja Yung Lean kanssa.

Audience collective

Critical Futures for young people aged 15-20: welcome to become a part of an audience collective for two festivals in Helsinki!

In the month of November, a new generation of artists and art lovers will assemble in Helsinki. Led by Australian Curator and Dramaturg, Bek Berger, we will explore the performance programs of both Moving in November and Baltic Circle festivals. They gather to witness, be witnessed and delve deeply into discussion. They will deal with difficult realities, imagined futures and themes usually reserved for older generations.

The program will include six performances over two weeks with the option to join public discussions and other festival activities. Tickets will be provided free of charge to Critical Futures participants.

Recommended for ages 15-20 but not limited. Places are limited to six. Working language is English.

There is flexibility of the schedule, but it’s encouraged that you attend all the performances and discussions.

Schedule

Critical Futures Gathering
Saturday Nov 2 at 16:30 at Kiasma Theatre Foyer

Moving in November 

Saturday Nov 2 at 18:00 Affordable solution for Better living
Monday Nov 4 at 17:00 OYFB (Open Rehearsal)
Wednesday Nov 6 at 18:00 Cosmic Love
Friday Nov 8 at 20:00 Cutlass Spring

Baltic Circle 

Tuesday Nov 12 at 19:00 Asennot
Thursday Nov 14 at 17:00 Conversations with Objects
Friday Nov 15 at 19:00 how to host something as a cloud

Critical Futures Gathering
Saturday Nov 16 at 12:00 at Annantalo

Nykytanssista esseeksi

Tervetuloa Nuoren Voiman Liiton järjestämälle Nykytanssista esseeksi -kurssille! Kurssilla katsotaan nykytanssiesityksiä, kirjoitetaan niiden pohjalta essee ja saadaan palautetta omasta tekstistä. Kurssin ohjaa kriitikko Maria Säkö ja se pidetään Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yhteydessä.

Kurssi kokoontuu 2.11. klo 16.30 sekä 3.11., 9.11. ja 7.12. klo 11-17.

Kurssin kulku

Ensimmäisellä kerralla tavataan 2.11. Kiasmassa, ja katsotaan kaksi nykytanssiesitystä Kiasmassa ja Stoassa. Tavataan Kiasman aulassa klo 16.30 alkaen ja tutustutaan vapaamuotoisesti ennen katsottavia esityksiä.

Seuraavana päivänä 3.11. on ensimmäinen opetuskerta, jolloin perehdytään esseeseen lajina sekä esimerkiksi esseen ja kritiikin kirjoittamisen eroihin. 9.11. kerralle jokainen tekee esseesynopsiksen, jonka myötä lähdetään työstämään omaa esseetä ohjaajan ja muiden osallistujien palautteen pohjalta.

Kurssin viimeinen kerta on 7.12., jonne tuotetaan jo valmista tekstiä sekä saadaan vinkkejä tekstin viemiseksi eteenpäin.

Kurssilla katsottavat esitykset ovat Théo Mercier & Steven Michel: Affordable Solution for Better Living ja Eleanor Bauer: A lot of moving parts.

Varaathan kalenteristasi ajan molemmille esityksille, sillä teosten katsominen on osa kurssia. Kurssiin sisältyy myös ennakkomateriaaleja, jotka ohjaaja lähettää inspiraatioksi ennen kurssia.

Kurssi on suomenkielinen. Varaathan mukaan oman tietokoneen/muut kirjoitusvälineesi. Valitettavasti kurssitila ei ole esteetön.

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Otsikoi sähköpostiviestisi ”Nykytanssista esseeksi + oma nimesi”. Kerro viestissä nimesi, osoitetietosi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja syntymäaikasi. Voit liittyä samalla myös Nuoren Voiman Liiton jäseneksi (jäsenmaksu 20 e). Kerro myös, jos olet jo liiton jäsen.

Ilmoittautumiset 8.10. mennessä osoitteeseen

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

CUTLASS SPRING

Hän ei ole läsnä heidän pornografiassaan. Häntä ei löydy heidän erotiikoistaan.
Hän ei ole edes oman fantasiamaailmansa osa.

CUTLASS SPRING on mitä seksi voisi tarkoittaa minulle juuri nyt.

Kuljeksin kysymyksessä, miten voisin paikantaa oman seksuaalisen identiteettini toisiaan täydentävien ja näennäisesti vastakkaisten identiteettien lukuisasta joukosta – esiintyjänä, äitinä, tyttärenä, tuntemattomana? Kartoitan erään seksuaalikasvatuksen kaikkine ruumiillistumineen, sepitelmineen ja dissosiaatioineen. Seuraan näitä kehityskaaria kohti niiden pehmeintä ydintä saadakseni selville, mitä pidättelen ja mikä on ilmeistä.

Hän kaupittelee kehoaan ja kaikkia niitä asioita, jotka siihen kuuluvat.
Hän tulee käsittämään, mitä häneen jää seksuaaliseen mietiskelyyn.

Hivuttautuen kohti sensuroimattomuutta, hyödyntäen arkiesineiden loputonta potentiaalia, CUTLASS SPRING on samanaikaisesti manifesti ja kiihkeä pohdinta, seksuaalisen ymmärryksen etnografia ja halun arkeologia.

Dana Michel

Dana Michel on koreografi ja esitystaiteilija. Hänen teoksensa ovat vuorovaikutuksessa improvisaation, kuvanveiston, hip hopin, komedian, elokuvan ja dubin laajennettujen kenttien kanssa; ne ovat sosiaalinen kommentaari, joka linkoaa katsojan kokemukset.

Michel oli markkinointipäällikkö, kilpajuoksija ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja ennen valmistumistaan nykytanssin kandidaattiohjelmasta Concordian yliopistosta. Vuonna 2014 hänet palkittiin ImPulsTanz Award -palkinnolla, ja New York Times nosti hänet esiin yhtenä vuoden huomattavimmista koreografeista. Vuonna 2017 hänet palkittiin Hopeisella leijonalla Venetsian biennaalissa. Vuonna 2018 hänestä tuli ensimmäinen tanssija, joka valittiin residenssitaiteilijaksi Kanadan National Arts Centreen. Michel on vuoden 2019 ANTI-festivaalin kansainvälisen Live Art -palkinnon voittaja.

Michel on tehnyt kaksi sooloteosta, Yellow Towel ja Mercurial George. Hänen uusi sooloteoksensa CUTLASS SPRING sai ensi-iltansa vuonna 2019. Montrealissa asuva Michel on Par.B.L.euxin kumppanitaiteilija.