Kuvitellaan taide diskurssiksi. Tämä kehys tuo heti esiin käsitteitä, kuten sanasto, syntaksi, kielioppi, retoriikka ja niin edelleen. Mitä kehyksiä käytämme taiteen tekemiseen tai sen kokemiseen? Mitä nämä kehykset asettavat keskipisteeseen, mitä ne jättävät pois? Mitä jos leikittelemme näillä kehyksillä ja siirrämme niitä? Mitä silloin suljetaan ulkopuolelle ja mitä jää kehyksen sisälle, mikä tulee näkyviin ja mikä katoaa?

Työpajan tarkoituksena on toimia horisontaalisena tilana, jossa vaihdetaan kokemuksia, käytäntöjä ja strategioita tarkentaen, mitä dramaturgia meille jokaiselle on ja mitkä dramaturgian muodot meille sopivat.

Työpajan pohjana on usko, että kollektiivinen ja monimuotoinen konteksti on paikka uusien ideoiden kehittämiselle ja taiteellisen ajattelun syventämiselle. Työpaja on avoin eri alojen taiteilijoille.

Bart Van den Eynde

Bart Van den Eynde (s. 1967) on opiskellut keskiajan historiaa ja teatteritiedettä sekä suorittanut sosiaalialan tutkinnon vuonna 2015. Van den Eynde on työskennellyt Flanderin teatteri-instituutin (VTI) esittävän taiteen dokumentaatiokeskuksessa sekä Het Zuidelijk Toneel -teatterin dramaturgina. Vuosina 2001-2007 hän toimi nuorisoteatteri Laikan taiteellisena johtajana, ja vuosina 2009-2012 a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) jatkokoulutusohjelman taiteellisena ja pedagogisena koordinaattorina.

Vuodesta 2005 hän on työskennellyt freelance-dramaturgina eri kansainvälisissä tanssi- ja teatteriproduktioissa. Hän on työskennellyt useiden ohjaajien, koreografien sekä näytelmäkirjailijoiden (mm. Ivo van Hove, Guy Cassiers, FC Bergman, Meg Stuart, Arco Renz, Lisbeth Gruwez, Simon Stephens, Peter Verhelst, Judith Herzberg) kanssa ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Hän on toiminut opettajana ja valmentajana eri teatterikouluissa Belgiassa sekä Alankomaissa. Vuodesta 2015 hän on kehittänyt maisteriohjelmaa, jonka ohjelmajohtajana hän toimii (Master in Theatre / Toneelacademie Maastricht, Alankomaat).