Montrealilaiskoreografi Clara Fureyn ryhmäteos Cosmic Love rakentuu fysikaalisten ilmiöiden intuitiivisten ja runollisten representaatioiden ympärille. Minimalistinen näyttämökuva luo puitteet esitykselle, joka käsittelee energian jatkuvaa muodonmuutosta ja yksinkertaisten eleiden muuntumista rituaaleiksi.

Furey kyseenalaistaa käsityksen tyhjästä tilasta. Hänelle tila on täynnä energeettisiä siteitä ja dynaamisia voimia. Cosmic Love on abstrakti teos, joka paljastaa elävien kehojen ainutlaatuisen säteilyn. Tila väreilee, kun seitsemän esiintyjää liikkuu tarkkaavaisesti, luoden tilaa synkronistiselle, osallistavalle maailmalle, jossa energia on jaettu voimavara.

Clara Furey on työskennellyt pitkäaikaisten yhteistyökumppaneidensa valosuunnittelija Alexandre Pilon-Guayn ja säveltäjä Tomas Fureyn kanssa, joista jälkimmäinen nähdään myös näyttämöllä. Tomas Furey toteuttaa moniaistisen, immersiivisen auditiivisen kokemuksen, joka avaa uusia tiloja yleisön mielikuvitukselle ja havainnoille.

Kuten jää, joka muuttuu vedeksi ja sitten höyryksi, myös esiintyjät kokivat jatkuvan muutoksen prosessin, jossa heitä yhdisti liimainen rakkaus: haastavien ja helppojen kysymyksien meri, ankara ja hellä kone, tuhoamattoman energian ydin. Niin kuin taivaan ääriviivat tunnistaa yksi tähtikuvio kerrallaan, paljastui Cosmic Love teokseksi empatiasta ja toisten kuuntelemisesta.

Clara Furey

Clara Furey aloitti taiteellisen uransa laulamalla ja säveltämällä ennen astumistaan tanssin maailmaan. Hän opiskeli Pariisin konservatoriossa ja École de danse contemporaine de Montréal -tanssikoulussa. Tanssijanuransa alussa Furey työskenteli muiden muassa George Stamosin, Damien Jalet’n ja Benoît Lachambren kanssa. Heillä oli merkittävä vaikutus Fureyn taiteelliseen näkemykseen.

Vuodesta 2011 lähtien Furey on suuntautunut koreografiaan ja teoksiin, jotka keskittyvät aistihavaintojen hypertietoisuuteen. Hän on kiinnostunut äärimmäisen tarkkuuden fyysisestä ja liikkeellisestä tavoittelusta niin yksilötason yksityiskohdissa kuin meidät yhdistävällä makrotasolla. Furey on kiinnostunut energian jatkuvasta muutoksesta, jättäen tilaa kommunikatiiviselle tyhjiölle ja katsojien mielikuvitukselle. Hänen tavoitteenaan on tuoda koreografinen esitys sekä herkälle että havaittavalle etäisyydelle.

Clara Fureyn lähestymistapa on pyrkiä laajentamaan tanssin rajoja tekemällä teoksia museotiloissa sekä yhdistämällä kuvataidetta ja koreografiaa. Hän on kiinnostunut elävästä vuoropuhelusta, jossa eri taiteenalat toimivat rinnakkaisessa suhteessa.

Clara Furey on Par B.L.eux’in kumppanitaiteilija.