Liikkeellä marraskuussa -festivaalin toiminta rakentuu läheisille kumppanuuksille taiteilijoiden, tuotantotalojen, kansainvälisten ja paikallisten partnereiden sekä tukijoiden välillä. Yhteinen pyrkimyksemme on luoda optimaaliset olosuhteet taiteilijoiden ja yleisön kohtaamiselle festivaalin luomassa ajassa ja paikassa. Olen iloinen siitä luottamuksesta ja arvostuksesta, jota festivaali ja sen yleisö nauttivat. Se mahdollistaa nopealiikkeisen ja tulevaan katsovan toimintakulttuurin, jossa uusi voidaan kohdata uteliaalla ja ystävällisellä asenteella.

Uskon, että vuoden 2019 Liikkeellä marraskuussa -festivaalin teokset ja taiteilijat tarjoavat yleisömme nähtäväksi vahvan otoksen aikamme kansainvälistä tanssitaidetta. Se näyttäytyy keskeisen tärkeänä osana nykynäyttämötaidetta ja sen pyrkimystä luoda uutta ajattelua ja estetiikkaa. Osa ohjelman teoksista on ehtinyt kiertää eri puolilla maailmaa parin viime vuoden aikana saavuttaen merkittävää huomiota ja tunnustusta. Mukana on myös aivan uusia teoksia ja teoskonsepteja, joiden tapaa olla ja kohdata yleisönsä odotan suurella innolla ja kiinnostuksella.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla on maamme oloissa pitkä ja merkittävä historia keskeisen tärkeänä kansainvälisen nykytanssitaiteen kohtaamispaikkana. Olen saanut etuoikeuden seurata sitä sekä katsojan että tapahtuman järjestäjän näkökulmista jo usean vuosikymmenen aikana. Minulle se on aina näyttäytynyt moniäänisenä ja yhteisöllisenä taidetapahtumana, joka haluaa toivottaa kaikki tervetulleiksi, ja joka luo ilmapiirin, jossa on mahdollista tuoda vapaasti esiin ajatuksensa ja kokemuksensa yhdessä koetusta.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tehtävänä on ollut esitellä aikamme tanssia ja nykynäyttämötaidetta, painottaen niin näyttämön esteettisten konventioiden kriittistä tarkastelua ja niitä uudistavia näkökulmia kuin uusien tekemisen tapojen ja muotojen hakemista. Kyse ei siis ensisijaisesti ole ollut ns. kynnyskokemusten tarjoamisesta, vaan osallistumisesta kansainväliseen taidekeskusteluun ja kulttuurisesti kunnianhimoisen tapahtuman kehittämisestä pääkaupunkiseudulla. Samalla festivaali on kuitenkin onnistunut jatkuvasti laajentamaan yleisöpohjaansa ja olen vakuuttunut sen kyvystä puhutella monenlaisia katsojia ja tarjota ainutlaatuisen ilmaisuvoimaisia kokemuksia taidemuodosta.

Hieman haikeana totean, että tämänvuotinen festivaali merkitsee minulle viimeistä kertaa sen sisällöistä ja toiminnasta vastaavan tiimin jäsenenä. Festivaalin tulevaisuus siirtyy erittäin osaaviin käsiin, ja olen varma että sen toiminta jatkuu ja kehittyy merkittävänä kansainvälisenä toimijana. Maamme tanssitaide osana esittävien taiteiden kenttää elää monien lähitulevaisuudessa häämöttävien muutosten äärellä. Lähivuosina avautuva Tanssin talo ja toisaalta pyrkimykset kehittää taiteen rahoitusjärjestelmiä luovat sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia kaikille alan toimijoille. Liikkeellä marraskuussa -festivaalin merkitys tuoreena, uudistavana ja kunnianhimoisena tapahtumana tulee tunnistaa entistä paremmin myös rahoittajien taholta.

On kiitosten aika. Haluan tässä yhteydessä tuoda ilolla esiin uuden yhteistyön kulttuurikeskus Caisan kanssa. Se toimii tänä vuonna alustana uusia muotoja saavalle ja syventyvälle yhteistyölle virolaisten toimijoiden kanssa. Taideyliopiston Kuvataideakatemia liittyy mukaan uutena kumppanuutena kehittämään festivaaliin liittyvää monitaiteellista keskustelua ja koulutusta. Kiitos teille.

Haluan kiittää kaikkia festivaalin taustaorganisaation jäseniä ja sen hallituksessa toimineita tuesta ja luottamuksesta. Lämpimät kiitokset kuuluvat myös kaikille festivaalin pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille ja tukijoille. Aivan erityisesti haluan tuoda esiin festivaalin henkilökunnan ammattitaidon, näkemyksellisyyden ja omistautuneisuuden. Suuret kiitokset teille Isabel, Ilkka, Riikka, Jaakko, Soili, Mariangela ja kaikki aikaisempina vuosina mukana olleet työntekijät ja harjoittelijat. Mutta ennen kaikkea, kiitos kaikki taiteilijat ja yleisö!

Ps. Tervetuloa, Kerstin, odotan jo ensi vuoden festivaalia.

Helsinki 22.9.2019, Mikael Aaltonen