Kun Liisa meni saliin, hän loi levollisen katseen pöytään, jonka ympärille oli keräytynyt puolen sataa vierasta. Heitä oli joka lajia – lintuja ja muita eläimiä, olipa joukossa kukkasiakin.

Lewis Carrollin kirjasta Liisan seikkailut peilimaailmassa
Suomennos Kirsi Kunnas ja Eeva-Liisa Manner

Lämmin loppukesän tervehdys ja katsaus tämän vuoden Liikkeellä marraskuussa -festivaalin suunnitelmiin (festivaali järjestetään 5.–15. marraskuuta).

Miten suunnitella kansainvälistä nykytanssifestivaalia aikana, jona maat ympäri maailmaa sulkevat rajojaan suojellakseen kansalaisiaan kiertävältä virukselta? Tilanteessa, joka on heittänyt meidät takaisin paikalliseen, kaiken sen äärelle, joka on lähempänä ja lähimpänä ympärillämme. Sulkeminen, joka on tuonut esille sen, kuinka pieni maailmastamme voi tulla samalla kun voimme kuitenkin olla virtuaalisesti yhteydessä lähes kaikkien kanssa ympäri maailmaa. Tilanne, joka on tuonut uusia näkökulmia myös pohdintaani paikallisen taidekentän roolista Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla. Miten festivaali voisi olla enemmän tekemisissä Helsingin alueella elävien ja työskentelevien taiteilijoiden kanssa ja rakentaa yhteyksiä kaupungissa vierailevien taiteilijoiden kanssa? Kaudellani taiteellisena johtajana haluan työskennellä tämän kysymyksen kanssa, rakentaa uusia kehyksiä, jotka auttavat festivaalia luomaan suoremman yhteyden vierailevien ja paikallisten taitelijoiden sekä teidän, yleisömme, kanssa. Taiteilijoiden matkalaukuissaan tuomiensa festivaalilla esitettävien teosten lisäksi.

Tänä vuonna olemme luoneet festivaalille keskusteluformaatin, joka kulkee läpi koko festivaalin. Soup Talks on sarja epävirallisia keskusteluja teoksiaan festivaaleilla esittävien taiteilijoiden kanssa. Toivotamme teidät tervetulleiksi suuren pöydän ympärille, lämpimän keiton ja leivän äärelle. Kutsumme teidät osallistumaan, kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä, keskustelemaan. Jokaisen keskustelun moderoi yksi Helsingin alueella toimiva taiteilija. Soup Talks -keskustelut ovat ensimmäinen yritys yhdistää festivaalilla esiintyvät taiteilijat suoremmin yleisön ja paikallisen taidekentän kanssa. Pyrkimys on edistää keskusteluja ja kohtaamisia rennosti sekä tarjota alusta, jolla jakaa ajatuksia. Keskustelut järjestetään joka päivä lounasaikaan 6.–15. marraskuuta. Yksityiskohdat ja koko festivaalin ohjelma julkistetaan syyskuussa.

Palatkaamme vielä hetkeksi alkuperäiseen kysymykseen: miten suunnitella festivaalia tänä aikana? Me pyrimme suunnittelemaan sitä päättäväisyydellä, uteliaisuudella ja toivolla. Jotta päivittäisen kanssakäymisen rikkaus voitaisiin taas toivottaa tervetulleeksi. Uteliaisuudella tutkia yhdessä mahdollisuutta, joka toivottavasti löytyy fyysisen etäisyyden pitämisen ja lähikontaktien välttämisen sekä poikkeustilaa edeltäneiden vuorovaikutustapojen väliltä. Että olisi mahdollista kutsua teidät, meidän yleisömme sekä vierailevat taiteilijat, takaisin samaan teatteritilaan marraskuussa. (Erityisesti tilanteessa, jossa globaalit rajoitukset ovat vaikuttaneet hyvin voimakkaasti taideyhteisöihin ympäri maailmaa.) Haluamme etsiä uusia tapoja esittää taidetta ja valmistaudumme toivottamaan yleisömme tervetulleeksi noudattaen erityisiä turvallisuusohjeita. Lopulta meidän tulee olla erittäin joustavia suunnitelmissa ja tiedostaa, että tilanne voi muuttua yhdessä yössä.

Pysykää terveinä ja toivottavasti näemme marraskuussa!

Kerstin Schroth ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tiimi