Miten esittävän taiteen kentällä voidaan parantaa työilmapiiriä ja puuttua epäasiallisiin työoloihin?

Arts Management Helsinki järjesti yhdessä Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa esittävän taiteen työolosuhteita käsittelevän luennon ja keskustelutilaisuudet 7.–10.11.2019. Festivaalin uuden taiteellisen johtajan, Pariisissa ja Berliinissä asuvan Kerstin Schrothin aloitteesta fasilitoijaksi kutsuttiin belgialainen Ilse Ghekiere, joka on tutkinut vallan väärinkäyttöä taidekentällä.

Ilse Ghekieren syksyllä 2017 julkaisema artikkeli #Wetoo: What Dancers Talk About When They Talk About Sexism toi esiin Belgian tanssikentän seksismin ja toimi katalystina alan kehittämiselle. Ghekiere on toiminut aloitteentekijänä muun muassa ENGAGEMENT-hankkeessa. Hän asuu Oslossa sekä Brysselissä ja toimii aktiivisesti vallan väärinkäyttöä ehkäisevien projektien parissa. ENGAGEMENT-hanke on Belgiassa toiminut katalyyttinä taidealan työolojen parantamiselle. Nykyisin Flanderin oikeusasiamiespalvelussa (Vlaamse Ombudsdienst) on kaksi kulttuurialaan erikoistunutta psykologia, jotka toimivat sovittelijoina työyhteisöongelmissa.

Ilse Ghekiere kutsuttiin Suomeen, jotta voisimme täällä saada laajempaa perspektiiviä työilmapiirikysymyksiin sekä toimivia esimerkkejä hyvistä käytännöistä esittävän taiteen kentällä. Suomessa ei ole riippumatonta asiamiestä tai sovittelijaa kulttuurialalla, mutta sellaisen tarve on käynyt viime aikoina ilmeiseksi.

Kuinka toimimme yhdessä (konfliktien kanssa) -tapahtumakokonaisuus alkoi Ilse Ghekieren luennolla Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 7.11.2019. Seuraavina päivinä 8.–10.11.2019 järjestettiin erillisiä ryhmätapaamisia esiintyjille, työryhmien vetäjille ja taiteellisille johtajille sekä yhteinen työpaja kaikille alan toimijoille. Kokoontumispaikkoina toimivat Nykytaiteen museo Kiasma, Mad House Helsinki ja Esitystaiteen keskus (Eskus). Keskustelujen ja työpajojen työkieli oli englanti.

Yhteisjärjestäjinä toimivat Arts Management Helsinki, Baltic Circle, Eskus, Kiasma-teatteri, Liikkeellä marraskuussa -festivaali, Mad House Helsinki, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Suomen Tanssijat ja Sirkustaiteilijat ry sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Arts Management Helsinki tilasi Ilse Ghekiereltä myös erillisen kirjallisen raportin How Do We Work Together (With Conflict), joka sisältää työkaluja ja toimenpide-ehdotuksia esittävän taiteen kentälle. Teksti on julkaistu osana Kohti esittävän taiteen freelancereiden yhteistä tuotantoalustaa -raporttia, jonka voi käydä lukemassa tästä linkistä. Artikkelin voi lukea englanniksi tästä linkistä.