Benoît Lachambren intiimi teos Lifeguard on ensimmäinen osa triptyykistä, joka tarkastelee läsnäoloa ja liikkeen resonanssia. Teos luo intiimin tunnelman, jossa liikkeen yksityiskohtainen tarkastelu on mahdollista. Lifeguard kyseenalaistaa käsityksiämme yhteyksistä ja suhteista.

Synkopoidun koreografisen kielen ja aaltoilevan liikelaadun avulla Lachambre avaa kehossaan uusia ilmaisurekisterejä ja kutsuu yleisön mukaansa etsimään aistimuksellista yhdessäoloa. Esiintyjän ja yleisön välille rakentuu hienovarainen yhteys, joka on yhdistelmä leikkisää transsia ja haavoittuvaisuutta. Näyttämöllä esiintyvä keho liikkuu sulavasti ja kouriintuntuvan taitavasti.

Lifeguard asettaa taiteilijan roolin, katsojan (oletetun) passiivisuuden ja affektien hienovaraisuuden tarkastelun kohteeksi. Teos on estoton keskustelu olemassaolon eri ulottuvuuksista.

Benoît Lachambre

Jo 70-luvulta lähtien tanssikentällä aktiivisesti toiminut Benoît Lachambre tutustui release-tekniikkaan vuonna 1985. Tämä kinesteettinen lähestymistapa liikkeeseen ja sen käyttö improvisaatiossa ovat merkittävästi vaikuttaneet hänen koreografiseen työhönsä. Lachambre valitsi työtavakseen liikkeen ja sen lähteiden tutkimisen, päämääränään liikkeen autenttisuuden etsiminen. Sekä koreografina että tanssijana hänen työnsä keskiössä on vahva aistimellisuus, somaattisen ja taiteellisen yhteys.

Benoît Lachambre on yksi sukupolvensa merkittävimmistä koreografeista ja esiintyjistä. Hänen oma tanssiryhmänsä, nimeltään Par B.L.eux, on perustettu Montrealissa vuonna 1996. Ryhmän nimen ’B.L.’ viittaa hänen omiin etukirjaimiinsa ja ’eux’ (’heidän’) niihin taiteilijoihin, joiden kanssa hän tekee tiivistä yhteistyötä. Lachambre on tehnyt ryhmässä 17 teosta sekä lukuisia tilausteoksia. Hän on lisäksi osallistunut yli kahteenkymmeneen muiden tanssiryhmien teokseen.

Media

Once Dance Rediscovers the Body: Interview with Benoît Lachambre (Art Circulation, 11.6.2018)

Relationer och reaktioner på dansscenen (Hufvudstadsbladet, 9.11.2018)