Liikkeellä marraskuussa -festivaali ja Institut finlandais (Suomen Ranskan instituutti) aloittavat uuden, monivuotisen yhteistyön, joka vahvistaa kahden kaupungin (Helsinki-Pariisi), maan (Suomi-Ranska) ja useiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden vaihtoa. Monivuotinen yhteistyö pohjautuu malliin, jossa seurataan ja tuetaan yhden Suomessa asuvan koreografin uuden teoksen valmistamista, ja tarjotaan sille residenssi- ja esityspaikka Ranskassa. Tavoitteena on, että vuosittain tuetaan myös yhden Ranskassa asuvan koreografin työskentelyä ja esitystä Suomessa.

Toimintavuonna 2020 yhteistyö on aloitettu yhteistuotantotilauksella koreografi ja tanssitaiteilija Veli Lehtovaaralta ja työryhmältä Corpus Hubris, jonka työskentelyjakso sijoittuu vuosille 2020—2022. Luiz de Abreun O Samba do Crioulo Doido -teos sekä Antonia Baehrin ja Latifa Laâbissin Consul and Meshie -teos nähtiin Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla marraskuussa 2020. Teosten vierailut oli tuettu muun muassa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien TelepART-liikkuvuusohjelman tuella. Teoksen ranskalaisena osa-tuottajana toimii La Briqueterie – Centre de développement choréographique national du Val-de-Marne.

Ympäristökriisin aikakaudella tarvitaan syvällinen ajattelutapojen ja käytänteiden muutos. Tanssitaiteen tuottajina ja edistäjinä meillä on vastuu edistää kestävää muutosta ja tarjota vaihtoehtoisia tapoja ajatella, keskustella, kokea ja toimia”, kertoo Liikkeellä marraskuussa -festivaalin taiteellinen johtaja Kerstin Schroth. “Tähän vastataan tarjoamalla projekteille pitkä tutkimus- ja tuotantoperiodi, aktiivinen kansainvälinen dialogi, hyvät työskentelyedellytykset ja uudet yhteistyömahdollisuudet toisessa maassa, kuin myös yleisön ja paikalliset ammattilaisverkostot taiteilijan käyttöön. Tavoitteena on edistää yhdessä tanssitaidetta, joka on tutkivaa ja vastuullista”, lisää Institut finlandais’n johtaja Johanna Råman.

Yhteistyön kautta luodaan uusia mahdollisuuksia tanssitaiteen kentän ammattilaisten dialogille, verkostoitumisella ja yhteistyön toteutumiselle Suomessa ja Ranskassa.

Institut finlandais

Institut finlandais (Suomen Ranskan instituutti) on itsenäinen ja monialainen kulttuuritoimija Suomen ja Ranskan välillä. Instituutin toiminnan keskiössä on tuottaa monimuotoista kulttuuriohjelmistoa yhteistyössä kansainvälisten luovien alojen toimijoiden kanssa sekä instituutin omissa tiloissa että sen ulkopuolella. Instituutin toiminnalla vahvistetaan kansainvälistä keskustelua eri taiteen ja luovien alojen kontekstissa.