Heijastaen itsemme kevään ensimerkkeihin, haluaisimme kutsua sinut Jälkiä marraskuusta äärelle, 16.–27. toukokuuta.

Kahden toukokuisen viikon ajan Liikkeellä marraskuussa tutkii ympäröivää maailmaa. Maailmaa, jonka jaamme läheisesti muiden lajien kanssa. Kutsuen sinut intiimeihin ja tasavertaisiin kohtaamisiin kasvien ja muiden eläinlajien kanssa.  Kuinka katselemme ja koemme lähiympäristöämme? Kuinka olemme vuorovaikutuksessa, ymmärrämme ja havainnoimme epäinhimillisiä olentoja? Kysymyksiä, joita esitetään ja joihin syvennytään näiden kahden viikon aikana.

Kutsutut taiteilijat Angela Schubot & Jared Gradinger, Matilda Aaltonen & Veli Lehtovaara lähestyvät näitä aiheita esitysten sekä työpajojen muodossa. Heidän näkemysten ja taiteellisten praktiikoiden kautta, siirrymme perinteisestä teatteriympäristöstä ulos Helsingin eri osiin.

Angela Schubotin ja Jared Gradingerin teos YEW: outside toteutuu urbaanissa luonnossa Helsingin Keskuspuistossa. Ulkoilmateos, joka tarjoaa intensiivisiä kohtaamisia taiteilijoiden ja heidän kasvikumppaniensa kanssa.

Samaisesta teoksesta on luotu myös versio 3–5-vuotiaille lapsille. Teoksessa YEW: kids taiteilijaduo yhdessä Liikkeellä marraskuussa kanssa, kutsuu Pihlajamäki­­–Pihlajiston alueen päiväkotilapset, lähialueelle kohtaamaan ympäröivän luonnon.

Linjassa näiden kahden teoksen kanssa, Schubot & Gradinger tarjoavat istutus-tanssi työpajan, jossa he jakavat heidän yhteisluomisen taiteellisia praktiikoita; kuinka kommunikoida kasvien tietoisuuden kanssa. Tämä Tokoinrannan alueella tapahtuva Gardening-työpaja on kutsu herättämään puutarha eloon tanssin keinoin. Viimeisenä päivänä työpaja on avoin kaikille seurattavaksi.

Matilda Aaltonen yhdessä Veli Lehtovaaran kanssa tutkii suhdettamme toisiin eläviin olentoihin kahden eri työpajan muodossa. Työpajat Muunlajiset naapurini (avoin kaikille) sekä Minä ja muut eläimet (suunnattu ammattilaisille) tapahtuvat Pihlajamäki­­–Pihlajiston alueella.

Matilda Aaltonen ja Veli Lehtovaara kutsuvat myös tanssijantyöllisen tutkimuksen Performing Animalities – A Praxis äärelle. Esitys, joka punoo ihmisen ja eläimen käsitteitä lähemmäs toisiaan.

Tämä on vain alku. Liikkeellä marraskuussa jatkaa näiden aiheiden äärellä tänä syksynä pitkäaikaisen taidetta ja tiedettä yhdistävän projektin Herbarium myötä. Angela Schubotin ja Jared Gradingerin yhdessä kollegoiden kanssa kehittämä projekti luo uusiutuvia kohtaamisia luonnon ja taiteen kanssa. Herbariumin keskiössä on yhdessä oppiminen luonnon luontaisesta älykkyydestä, hyödyntäen paikallista ja ’kadonnutta’ tietämystä. Herbarium on kolmivuotinen prosessi, kolmessa eri maassa: Kolumbian sademetsä, Suomen kosteikko, metsä ja kaupunki sekä Berliinin urbaani ympäristö. Helsinkiläinen versio esitetään tänä syksynä.

Mutta nyt, kutsumme sinut lämpimästi tutustumaan Jälkiä marraskuusta ohjelmistoon ja tekemään valintasi!

Toivottavasti nähdään toukokuussa!
Kerstin Schroth ja Liikkeellä marraskuussa -tiimi

Kuva: Kerstin Schroth