Dramaturgi Esther Severin vetämä viisipäiväinen mestarikurssi lähtee liikkeelle belgialaisen dramaturgi Marianne Van Kerkhovenin (1946–2013) perinnöstä. Van Kerkhovenia pidetään laajasti yhtenä (eurooppalaisen) dramaturgian avainhenkilöistä, joka loi pohjan yhä vallalla oleville diskursseille ja työskentelytavoille. Kurssin aikana käydään läpi hänen kirjoittamiaan tekstejä eri aikakausilta. Osallistujat pääsevät tulkitsemaan teksteistä löytämäänsä dramaturgiaa ja luovaa työskentelyä koskevaa käsitteistöä sekä soveltamaan sitä omaan työskentelyynsä. Päämääränä on tutkia yhdessä miten eri aikoina kirjoitetut tekstit ja dramaturgiakäsitykset voivat elää tässä päivässä, miten ne resonoivat tai törmäävät tämänhetkisen todellisuuden kanssa. Van Kerkhoven valmistui vuonna 1968 Brysselin Vrije Universiteit -yliopistosta. Hänen uransa muodostaa monitahoisen matkan 60- ja 70-lukujen poliittisesta liikehdinnästä 80- ja 90-lukujen belgialaisen taidemaailman ‘Flemish wave’ -suuntauksen kehittämiseen ja 2000-luvun esitystaiteen nousun kautta vuosituhannen ensimmäisten vuosikymmenten uudelleenpolitisoitumiseen. Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Van Kerkhoven toimi Brysselissä sijaitsevan Kaaitheaterin dramaturgina. Hänen perintönsä elää edelleen niin taiteilijoiden teoksissa sekä hänen laajassa kirjallisessa tuotannossaan, kuin myös niiden lukuisten dramaturgien kautta, jotka kouluttautuivat alalle Van Kerkhovenin harjoittelijoina.

Mestarikurssi on tarkoitettu esittävän taiteen ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Osallistujat voivat tuoda mestarikurssille mukanaan tällä hetkellä työn alla olevan projektin tai idean, sekä jakaa prosessiaan muiden osallistujien kanssa. Kurssi on tarkoitettu kymmenelle osallistujalle. Kurssi on siirtynyt vuodelle 2021

Lisätietoja: info(at)liikkeellamarraskuussa.fi

Esther Severi

Esther Severi syntyi vuonna 1983. Hän työskentelee tällä hetkellä dramaturgina Brysselin Kaaitheaterissa ja opettaa Antwerbenin kuninkaallisessa konservatoriossa. Vuonna 2012 hänen artikkelinsa hollantilaisesta Maatschappij Discordia -teatteriryhmästä julkaistiin De Nieuwe Toneelbibliotheek -julkaisussa. Dramaturgina hän työskentelee muun muassa seuraavien taiteilijoiden kanssa: Els Dietvorst, Thomas Bellinck, Radouan Mriziga, Katja Dreyer, Michiel Vandevelde ja Roland Gunst. Hän on pitkään tutkinut Marianne Van Kerkhovenin elämää ja työtä.