Millä tavoin tanssi voi toimia reittinä lajien rajat ylittävään yhteyden kokemukseen?

Työpajassa tutkitaan tanssijantyöllisten tehtävien kautta oman eläimellisyyden kokemusta sekä suhdetta muihin eläimiin. Se pohjaa Aaltosen ja Lehtovaaran osana Voiko eläintä kertoa? -tutkimushanketta (2020–2022) kehittämiin taiteellisiin praktiikoihin. Työpajassa keskitytään aisteihin, havaintoon ja score muotoiseen liiketyöskentelyyn, sekä muiden eläinten kanssa olemiseen, toimimiseen ja esiintymiseen. Työskentely tapahtuu sekä tanssistudiossa että ulkona. Liiketehtävissä hyödynnetään kosketus/kontaktityöskentelyä.

Matilda Aaltonen

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen tanssija ja koreografi, joka valmistui tanssitaiteen maisteriksi keväällä 2020 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Tällä hetkellä Aaltosen työ keskittyy ihmisten ja muunlajisten eläinten suhteiden tutkimiseen ja lajienväliseen yhteistyöhön. Hän on osa monialaista eläinten kertomisen tapoja tutkivaa Voiko? -kollektiivia ja työskentelee tiedettä ja taidetta yhdistävässä tutkimushankkeessa Elonkirjon äänettömät ja puhe niiden puolesta, jota johtaa filosofi Elisa Aaltola. Aaltosen teoksia on nähty Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoissa.

Veli Lehtovaara

Veli Lehtovaara on kansainvälisellä tanssin ja kokeellisen teatterin kentällä työskentelevä koreografi ja esiintyjä. Hän asui ja työskenteli Brysselissä vuosina 2008–2018. Lehtovaaran teoksia on esitetty keskeisillä näyttämöillä ja festivaaleilla Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Viime vuosina hän on keskittynyt työssään koreografian, ekologisen ajattelun ja ruumiin moninaisuuden rajapintoihin. Lehtovaara opettaa ja tekee taiteellista väitöskirjatutkimusta Teatterikorkeakoulussa.