Pimenevä marraskuun alku merkitsee vuosittaista kokoontumista kansainvälisen tanssitaiteen äärelle. Kyse on kutsusta uusien ja osalle jo hieman tutuksi tulleiden taiteilijoiden ajankohtaisten teosten kohtaamiseen. Vuoden 2018 Liikkeellä marraskuussa -festivaalille kutsutut taiteilijat ja heidän teoksensa näyttäytyvät rinnakkain nähtynä eri maailmoista tulevilta, ja niin on tarkoituskin.

Festivaalilla nähtävät teokset artikuloivat kehollisuuksien, inhimillisyyksien ja kulttuuristen viittaussuhteiden moninaisuutta. Viikon aikana on mahdollista nähdä erilaisista paikallisuuksista ammentavaa näyttämöllistä ajattelua ja sen kautta avautuvia näkyjä inhimillisyyksien, kehojen ja halujen rikkaisiin mahdollisuuksiin.

Teokset ovat intiimejä, henkilökohtaisia ja syvästi koettuja. Niissä kohtaamamme subjektiviteetit ovat jatkuvassa liikkeessä ja muotoutumisen tilassa, ja niille on siten vaikeaa asettaa rajoja tai määreitä. Inhimillinen näyttäytyy teoksissa välillä leikkisänä peilailuna kulttuuristen kuvastojen ja identiteettien läpi, toisinaan taas vakavana asettumisena olemassaolon pakenevaan ytimeen.

Teokset avaavat meille eri lähtökohdista kysymyksiä inhimillisen ratkaisemattomuudesta – kaikki artikuloiden omalakisesti näyttämöllistä aikaa ja kehollista, yleisön osallisuudelle avointa läsnäoloa.

Ajattelemme Liikkeellä marraskuussa -festivaalia ja sen ohjelmaa kokemusmaailmamme hetkellisenä uudelleen järjestäytymisenä, sen mahdollisena järkkymisenä, sekä uusien rinnakkaisuuksien ja suhteiden muodostumisena.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin toiminta rakentuu pitkäjänteiselle kansainväliselle ja paikalliselle yhteistyölle. Syventyvät suhteet pitkäaikaisten partnereiden kanssa ja uusien kumppanuuksien syntyminen rikastuttavat festivaalin toimintaympäristöä ja lisäävät siten yleisölle avautuvia mahdollisuuksia kohdata festivaalin esittelemän taidemuodon voima ja syvyys.

Kiitämme festivaalin taiteilijoita, henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja tukijoita työstä tanssitaiteen edistämiseksi.

Mikael Aaltonen & Ari Tenhula

Kuuntele myös Esitysradion Radiosalonki-podcast, jossa Mikael Aaltonen ja Ari Tenhula puhuvat festivaalin kuratoinnista.