Performing Animalities – A Praxis on tanssijantyöllinen tutkimus, avoin harjoitus ja esitys, joka liikuttaa ihmisen ja eläimen käsitteitä lähemmäksi toisiaan. Se on kahden esiintyjän kosketuksesta, liikkeestä, äänestä ja sanoista muodostuva tapahtumaruumiillinen kutsu lajienvälisyyteen. Mitä tapahtuu, kun emme enää määritä ihmistä eläimistä erillisenä, vaan kiinnostumme eläimyydestä perustavana osana ihmisyyttä. Tunnustamme olevamme osa eläinkuntaa, yksi olento lajien kirjossa. Minkälaista ymmärrystä tämä voi synnyttää muita eläimiä ja niiden esittämistä kohtaan?

Matilda Aaltonen

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen tanssija ja koreografi, joka valmistui tanssitaiteen maisteriksi keväällä 2020 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Tällä hetkellä Aaltosen työ keskittyy ihmisten ja muunlajisten eläinten suhteiden tutkimiseen ja lajienväliseen yhteistyöhön. Hän on osa monialaista eläinten kertomisen tapoja tutkivaa Voiko? -kollektiivia ja työskentelee tiedettä ja taidetta yhdistävässä tutkimushankkeessa Elonkirjon äänettömät ja puhe niiden puolesta, jota johtaa filosofi Elisa Aaltola. Aaltosen teoksia on nähty Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoissa.

Veli Lehtovaara

Veli Lehtovaara on kansainvälisellä tanssin ja kokeellisen teatterin kentällä työskentelevä koreografi ja esiintyjä. Hän asui ja työskenteli Brysselissä vuosina 2008–2018. Lehtovaaran teoksia on esitetty keskeisillä näyttämöillä ja festivaaleilla Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Viime vuosina hän on keskittynyt työssään koreografian, ekologisen ajattelun ja ruumiin moninaisuuden rajapintoihin. Lehtovaara opettaa ja tekee taiteellista väitöskirjatutkimusta Teatterikorkeakoulussa.

Markus Tapio

Markus Tapio on helsinkiläinen äänisuunnittelija, joka työskentelee monialaisesti esittävän taiteen parissa. Näyttämöteosten ohella Tapion taiteelliseen tuotantoon kuuluu myös itsenäisiä ääniteoksia galleriatiloihin ja radioon. Hän on työssään yhdessä Matilda Aaltosen kanssa tutkinut eläinkysymyksiä teoksilla kuten Lokkijuttu (Todellisuuden tutkimuskeskus, 2021) sekä Kettu katsoo takaisin – Eläinrepresentaatioista (Yle – Radiogalleria, 2021).