Esitystaiteilijat Janina Rajakangas, Mira Kautto ja Tuomas Laitinen kutsuvat teosten tekijät keskustelemaan työskentelyprosesseistaan, juuri esitetystä koreografioista sekä taiteen tilasta yleensä. Tulevien Liikkeellä marraskuussa -tapahtumien yhteydessä podcast keskittyy siihen, mitä radikaalisti muutuneet toimintaympäristöt tarkoittavat festivaalille sekä laajemmin taidekentälle. Globaali pandemia, syrjinnän nouseminen uudella tavalla globaalin huomion kohteeksi sekä festivaalin uusi taiteellinen johto asettavat festivaalin uudelle, tai vähintäänkin muuttuneelle, maaperälle. Mikä on festivaalin ja sen tarjoamien esitysten rooli uudessa tilanteessa?

Esitysradio on toiminut vuodesta 2015 lähtien ja tehnyt yhteistyötä Liikkeellä Marraskuussa -festivaalin kanssa vuodesta 2018 asti. Vuosina 2018 ja 2019 järjestettiin osana festivaalin ohjelmaa pienelle yleisölle avoimia Radiosalonki-tapahtumia, joissa käydyt keskustelut myös julkaistiin podcasteina.

Esitysradio on kuunneltavissa iTunes- ja Google Podcasts -sovellusten kautta sekä verkkosivuilla: esitysradio.fi.