Soup Talks on sarja keskusteluja ja kohtaamisia festivaalin taiteilijoiden kanssa. Keskustelusarja kulkee festivaalin läpi tuoden ihmisiä yhteen. Toivotamme teidät tervetulleiksi suuren pöydän ympärille, lämpimän keiton äärelle. Kutsumme yleisön osallistumaan, kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä, keskustelemaan. Jokaisen keskustelun moderoi yksi paikallinen taiteilija.

08.11.2020
Vieraat: Maria Oiva & Kristina Junttila
Moderoija: Lin Da

09.11.2020
Pie Kär & Kerstin Schroth

10.11.2020
Vieraat: Angela Schubot & Jared Gradinger
Moderoija: Liisa Pentti

11.11.2020
Vieras: Calixto Neto
Moderoija: Sanna Myllylahti

12.11.2020
Vieras: Maria Matinmikko
Moderoija: Eeva Muilu

13.11.2020
Vieras: Sonja Jokiniemi
Moderoija: Jana Unmüßig

14.11.2020
Vieras: Frédéric Gies
Moderoija: Mikko Niemistö

15.11.2020
Vieras: Antonia Baehr
Moderoijat: Veli Lehtovaara & Matilda Aaltonen

Moderoijat

Matilda Aaltonen

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen esiintyjä sekä koreografi, joka työskentelee erilaisissa työryhmissä tanssin ja esitystaiteen alueilla. Aaltosen töissä aistinen, esteettinen, eettinen ja poliittinen kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Hänen teoksensa liikkuvat ruumiillisen tiedon sekä kaikenlajiset huomioivan havainnoinnin ja merkityksien alueilla. Aaltosta kiehtoo tanssin mahdollisuus löytää ja määrittää uudelleen ihmisruumis. Aaltonen valmistui tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2020. Hänen viimeisimpiä teoksiaan ovat Voyeur (2020, Todellisuuden tutkimuskeskus), olento / olio / otus / eläin / eläjä (2019, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu) ja Their Limbs Their Lungs Their Legs (2019, TADaC Theatre Academy Dance Company, kor. Lea Moro). Tällä hetkellä Aaltonen työskentelee filosofi Elisa Aaltolan johtamassa monialaisessa tutkimushankkeessa Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsitteellistämisen haasteet tieteessä ja taiteessa.

Lin Da

Linda Martikainen (hän, hen, they/them), taiteilijanimeltään Lin Da, on Helsingissä asuva koreografi ja tanssija, jonka työskentelyn keskiössä ovat ekologisuus, feministiset arvot sekä keskeneräisyyden kanssa oleminen. Lin Da tutkii ihmisten ja lähiympäristön välisiä suhteita ei-inhimillisten ja inhimillisten kehojen kanssakäymisissä. Tilat, paikat sekä muut läsnäolevat ei-inhimilliset ja inhimilliset entiteetit ehdottavat tutkimustyölle suuntia, rytmejä ja laatuja sekä sosiaalis-kulttuurisia merkityssuhteita. Viime vuosina Lin Da on tehnyt yhteistyötä erityisesti koreografien sekä musiikin ammattilaisten kanssa, mikä on synnyttänyt sekä taiteellisia töitä että taiteen tekemisestä keskustelua ja praktiikoiden avointa jakamista.

Veli Lehtovaara

Veli Lehtovaara on kansainvälisellä tanssin ja kokeellisen teatterin kentällä työskentelevä koreografi, esiintyjä ja opettaja. Hän asui ja työskenteli Brysselissä vuosina 2008 – 2018. Lehtovaaran teoksia on esitetty keskeisillä näyttämöillä ja festivaaleilla Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Lehtovaaran tavassa toimia taiteilijana korostuu yhteistyö ja koreografisen ajattelun suhde eri taiteenaloihin. Vuodesta 2015 lähtien hän on keskittynyt työssään ekologisen ajattelun, koreografisen praktiikan ja ruumiillisuuksien rajapintoihin.  Tällä hetkellä Lehtovaara työstää uutta teosta Ikimetäs, joka suuntaa huomion vanhojen metsien ajallisuuksiin ja diversiteetteihin. Teos on yhdistelmä koreografista työtä ja radiokuunnelmaa, jota esitetään kauppakeskuksissa ja verkossa. (Lehtovaara esittää myös teosta Ontto harmaa tanssi (2020) yhdessä koroegrafi Anna Mustosen ja runoilija Olli-Pekka Tennilän kanssa. Vuosina 2020 – 2021 Lehtovaara osallistuu tutkimushankkeeseen Voiko eläintä kertoa?, jossa mukana ovat myös Elisa AaltolaOutimaija HakalaSalla Tuomivaara and Matilda Aaltonen.) Vuosina 2018 – 2020 Lehtovaara on työskennellyt mentorina, opettajana, arvioijana ja neuvonantajana tanssitaiteen koulutusohjelmissa Teatterikorkeakoulussa.

Eeva Muilu

Eeva Muilu työskentelee tällä hetkellä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tanssitaiteen professorina. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi koreografian koulutusohjelmasta Teatterikorkeakoulusta 2007 ja työskennellyt aktiivisesti koreografina ja tanssijana kotimaassa ja kansainvälisesti. Taiteellisen työnsä ohella Muilu on ollut mukana kuratoimassa Sivuaskel -festivaalia 2010 – 2017. Liikkeellä Marraskuussa -festivaalin taustaorganisaatiossa Tanssiareena ry:ssä Muilu on ollut hallitusjäsenenä vuodesta 2014 alkaen.

Mikko Niemistö

Mikko Niemistö on koreografi, esitystaiteilija ja kuraattori, joka työskentelee Helsingissä ja ulkomailla. Hän on toteuttanut sekä sooloteoksia että monialaisia kokonaisuuksia, joissa eri taiteenlajit käyvät vuoropuhelua. Niemistö on koulutukseltaan Master of Fine Arts in Choreography (Dans och circushögskolan / New Performative Practices -maisteriohjelma, Tukholma, 2017). Teoksissaan Niemistö tutkii ihmiskehon suhdetta ympäristöönsä: tiedostamattomia ja tiedostettuja ruumiillisia yhteyksiä yhteiskunnan rakenteisiin. Häntä kiinnostavat erityisesti hiljainen kehollinen tieto, ruumiin ja mielen taustakohina sekä kehomuistojen kasaumat. Tällä hetkellä hänen työskentelynsä keskittyy asioihin, jotka sijoittuvat arkitodellisuuden katvealueille, kuten unen, protestin ja digitaalisen maailman tiloihin.

Sanna Myllylahti

Sanna Myllylahti (1972) on kansainvälisesti tunnettu suomalainen tanssija, koreografi ja opettaja. Hän suoritti opintonsa Tukholman Danshögskolanissa sekä Amsterdamin Teatterikorkeakoulussa (MTD), josta hän valmistui tanssijaksi (BA) vuonna 1996. Myllylahti on tehnyt omia teoksia vuodesta 1994 lähtien. Hänen koreografinen työskentelynsä on keskittynyt pääosin Hollantiin, missä hän asui lähes 20 vuotta ennen palaamistaan takaisin Suomeen vuonna 2011. Hänen teoksensa ovat myös kiertäneet eri kansainvälisiä näyttämöitä.Tanssijana hän on tehnyt yhteistyötä mm. Itzik Galilin, Keren Levin, Francesco Scavettan ja Saskia Boddeken sekä Peter Greenawayn kanssa. Taiteilijauransa ohella Myllylahti on vieraillut opetustehtävissä useissa eri yliopistoissa, tanssiakatemioissa, festivaaleilla ja ammattilaisstudioilla ympäri maailmaa. Tällä hetkellä Myllylahti työskentelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Nykytanssin lehtorina. Hän opettaa nykytanssin tekniikkaa, liiketutkimusta, koreografiaa ja kompositiota.

Liisa Pentti

Koreografi Liisa Pentti on keskeisiä suomalaisia koreografeja, joka on vaikuttanut moni eri tavoin tanssin kentällä aina 1980-luvulta lähtien. Vuodesta 1987 lähtien Pentti on työskennellyt tanssin kentällä tanssijana, koreografina, opettajana ja kuraattorina Suomessa ja ulkomailla, Vuonna 2000 Liisa Pentti perusti oman tanssiryhmän Liisa Pentti + Co, joka tuottaa esitysten lisäksi tanssitaiteen sisältöihin, sen pohditaan ja artikulaatioon liittyviä seminaareja ja tapahtumia. Ryhmän teoksia on kotimaan lisäksi esitetty kansainvälisesti Pohjoismaissa, eri puolilla Europpaa ja Venäjällä. Liisa Pentti on valmistunut (BA) Amsterdamin teatterikoulun modernin tanssin linjalta  (SNDO) v. 1986 ja tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Lisäksi hänellä on valtiotieteen kandidaatin tutkinto (BS) Helsingin yliopistosta vuodelta 1981, pääaineena kansantaloustiede.

Jana Unmüßig

Jana Unmüßig on taiteilija, jonka tausta on koreografiassa. Hänen koreografisia töitään on esitetty kansainvälisesti sellaisissa esitystaloissa kuten HAU Berliini ja Kampnagel Hampuri, sekä ImPulsTanz-festivaalilla Wienissä ja Springdance-festivaalilla Utrehtissa. Unmüßig on ollut residenssitaiteilijana Movement Research -keskuksessa New Yorkissa, HIAP – Helsingin kansainvälisessä taiteilijaohjelmassa sekä K3 – Zentrum für Choreographie -keskuksessa Hampurissa. Vuodesta 2015 asti hän on tutkinut harhailun prosessia, mikä on johtanut maalausten, videoiden, kirjoitusten ja dramaturgisten töiden syntymiseen. Työskentelystä on seurannut myös yhteistyöteoksia, joita hän on esittänyt tutkijakonferensseissa yhdessä Tina Jonsbun kanssa sekä kävelyiden järjestämiseen Francisco Trenton kanssa. Vuosien 2020 – 2021 aikana Unmüßig on jäsen taiteellisen tutkimuksen tutkijaohjelmassa Berliinissä ja jakaa paikan koreografi ja esiintyjä Miriam Jakobin kanssa. Unmüßig on suorittanut teatteriopintoja Sorbonnessa Pariisissa, opiskellut tanssia Salzburgin kokeellisessa tanssiakatemiassa (SEAD) ja hänellä on maisterintutkinto HZR-korkeakoulusta Berliinistä. Vuonna 2018 hän valmistui taiteen tohtoriksi Taideyliopistosta.