The Show on brittiläisen taiteilijan Tim Etchellsin suurikokoinen installaatio, joka muodostaa lauseen THE SHOW MUST NOT GO ON. Teoksen ilmiselvä viittaus liittyy esittävän taiteen sulkuun koronapandemian aikana, mutta samalla se on kutsu sosiaaliseen taukoon, kriittiseen ajatteluun ja poliittiseen muutokseen. Etchells on muokannut englanninkielisen idiomin ‘THE SHOW MUST GO ON’ käänteismuotoon THE SHOW MUST NOT GO ON’ – pieni kielellinen muutos rakentaa teokseen monien tulkintojen maaston.

Tim Etchells on itse kertonut teoksestaan näin:“Kun pandemia on tuhonnut elämiä ja taloutta, se on myös nostanut esiin kysymyksiä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, sosiaalisista rakenteista ja prioriteeteista – eri laajuuksissa, erilaisin motiivein, erilaisissa kansainvälisissä konteksteissa. Rajatut ja väliaikaiset muutokset vain alleviivaavat tarvetta syvemmille, pysyvämmille muutoksille. Pikainen paluu arkeen, ‘business as usual’ koronasulkujen jälkeen, palvelee vain saavutettujen etujen suojelua. Sen sijaan mahdollisuudet taukoon, vanhojen tapojen ja ajattelun uudelleenarvioimiseen, on tilaisuus, johon meidän ei pitäisi pelätä tarttua.”

Tim Etchells

Tim Etchells on brittiläinen taiteilija ja kirjailija. Hänen työnsä on ollut näkyvillä monenlaisissa yhteyksissä, kuten maailmankuulun esiintyvän ryhmän Forced Entertainment johdossa sekä laajalti erilaisissa yhteistyöprojekteissa kuvataiteilijoiden, koreografien ja valokuvaajien kanssa. Hänen työskentelynsä ulottuu niin performanssi-, video-, valokuva- ja tekstiprojekteihin sekä installaatioihin ja kaunokirjallisuuteen. Parhaillaan hän opettaa Lancaster Universityssä performanssitaiteen ja kirjallisuuden professorina.