“Vanheta hitaasti” on taitelija ja kirjailija Tim Etchellsin* lause, joka tulvi kotiini, kun liikkumista rajoitettiin Pariisissa. Sanat viittasivat käsillä olevaan hetkeen ja elettyyn todellisuuteen ja tuntuivat kuvaavan kokemustani: koin olevani ansassa. Samalla sanat toivat kuitenkin esille myös jatkuvan liikkeen, ajan, joka kaikesta huolimatta jatkaa virtaamista. Ne kuvasivat sitä mitä tapahtuu, kun ajan kuluminen muuttuu lähiympäristön tarkastelun kautta kipeän näkyväksi. Ajatus kotona istumisesta fyysisesti etäällä kaikista muista maailman ihmisistä seuraavan kymmenen vuoden ajan, oli usein mielessäni.

Tämä poikkeustila ja pysähtyminen muutti väistämättä kokemustamme ajasta. Se myös ennakoi tämän vuoden Liikkeellä marraskuussa -festivaalia, jonka kautta haluamme esittää kutsun tulla jakamaan toisia ajallisuuksia festivaalin ohjelmiston parissa.

Ajatellaan nyt jotain, mikä saattaa vielä tuntua utooppiselta. Kuvitellaan, että syksyllä, kesän jälkeen, voimme palata yhteen, tavata kasvotusten teatteritilassa, ehkä etäisyyden päästä, mutta silti. Vaikka elämä, jota elimme ennen kuin maat alkoivat rajoittaa liikkumista tuntuu nyt kaukaiselta, voimme aina ajatella tapoja, joilla haluaisimme kohdata toisemme takaisin nykyhetkessä ja etenkin tulevaisuudessa.

Viime kuukausien liikkumisrajoituksista huolimatta, kokemus ajasta pysäyttämättömänä virtana toi meidät tähän, missä olemme nyt. Tästä tulee mieleen lavastajan ja taitelijan Jozef Woutersin sanat hänen projektistaan The Soft Layer, joka esitettiin Tunisin vanhassa kaupungissa**: ”­…Jos menneisyys on ainoa kuviteltavissa oleva tulevaisuus, niin missä olemme nyt?”

Haluamme kutsua sinut festivaalille, joka ehdottaa toista ajallisuutta, toista rytmiä. Pyydämme sinua hyppäämään pois ajasta ja tilasta, varaamaan aikaa, antamaan aikaa, ottamaan osaa ajan kanssa ja muuttamaan kokemustasi sekä käsitystäsi ajasta. Tällä kertaa festivaalin tarjoamassa kontekstissa. Kutsumme sinut kohtaamaan taiteilijoita ja heidän taiteellisia ehdotuksiaan, jotka käsittelevät voimakkaasti ajallisuutta ja kestoa suhteessa meihin katsojiin ja meidän katseeseemme. Haluamme esitellä taiteellisia ehdotuksia, jotka heijastelevat jaettua maailmaamme sekä sen erilaisia todellisuuksia.

Odotamme mielenkiinnolla, miten taitelijat tulevat tulevaisuudessa kääntämään kokemuksen nykyhetken globaalista pandemiasta taiteeksi. Miten he tulevat käsittelemään kriisiä, jonka me kaikki varmasti koemme ja elämme hyvin erilaisilla tavoilla.

Haluamme toivottaa hyvää juhannusta ja kaunista kesää. Pysykää terveinä ja toivottavasti  tapaamme syksyllä!

Tervehtien,

Kerstin Schroth ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tiimi

 

* Forced Entertainment: End meeting for all – Episode 2. Katsottu: 08.05.2020

** Esitetty osana Dream City -festivaalia vuonna 2019.