Workshopissa Interrelational Mobile Choreographic Architectures Benoît Lachambre luo yhdessä osallistujien kanssa somaattisia kuvia ja kehittää niistä liikkuvaa, aistimellista arkkitehtuuria. Tavoitteena on yhdistää tietoisuus kehon energiavirroista tilalliseen ajatteluun ja nestemäiseen dynamiikkaan.

Lachambre kutsuu osallistujat tarkastelemaan koreografiaa tekona, ilman tanssijan ja koreografin opittujen roolien stressiä. Hän ehdottaa työpajassa valmiiden mallien transformaatiota: kinesteettisen tietoisuuden ja jaettujen yhteisöllisten eleiden kautta syvennetään havaintoja ja tuntemuksia. Lachambre asettaa kehot yhdistyneisyyden ja avoimuuden tilaan, muodostaen dialogin tilallisista linkeistä ja sidekudoksesta.

Workshop on ajatustenvaihdon ja oppimisen foorumi. Benoît Lachambre kutsuu osallistujat pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

  • Miten voimme uudelleenajatella performatiivisen/koreografisen toiminnan kytkösten kautta?
  • Onko mahdollista olla samanaikaisesti katsoja, subjekti, esiintyjä ja välittäjä?
  • Voiko empaattinen liike toimia positiivisen muutoksen ja transformaation kuljettajana, valmiiden roolirajojen rikkojana?

Benoît Lachambre on yhdistänyt 25-vuotisen uransa koreografina ja tietotaitonsa opettajana, ja pyrkii Par B.L.eux:n pedagogisen ohjelman kautta jakamaan omaa osaamistaan ja tekniikoitaan. Hänen opetuksensa on maailmankuulua ja kiitettyä.